Ülesanded

1. Pilditöötlus – etteantud pilt töödelda kasutades tekstitöötlusprogrammi (ülesande alus; lõpptulemus)

2. Koosta ise pilt internetis leiduvatest piltidest (näidismuru, liblikad, lilled)

3. Töölehe nr 2 täitmine – koostada etteantud tabelid kasutades tektitöötlusprogrammi võimalusi

4. Töölehe nr 3 täitmine – koostada etteantud joonised kasutades tektitöötlusprogrammi võimalusi

5. Koosta tekstitöötlusprogrammis etteantud näidisele vastavalt joonised:

6. Teksti vormistamine vastavalt LVRKK kirjalike tööde juhendile (ülesande alus)
Pealkirjade jaotuvus:
Sisukord
Sissejuhatus
1. Ergonoomika
2.Töökoha Feng Shui
2.1 Töökoht Feng Shui reeglite järgi
2.2 Tugitool – edu võti
2.3 Hoolitsus isikliku ala eest
2.4. Treenitus vähendab hädasid
2.5. Värvid päikeseliseks
2.6. Pisiasjad paika
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus

7. Tunnikontroll. Leida wikipedia veebilehelt Eesti kohta käiv artikkel ning vormistada see vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile (vormistuse näide)

8. Teosta alljärgnevad ülesanded:

9. Teosta dokumendis parandused ja tee täiendused (ülesanne 8 ) vastavalt lõputöö vormistamise nõutele.

10. Kordamine. Paranda vead etteantud tekstidokumendis vastavalt kirjalike tööde juhendile.

Tööd tuleb saata e-posti aadressile kristiina/ät/modriku.edu.ee järgides korrektse elektronkirja saatmise reegleid.