Home » Ä14 KÕ » II iseseisev töö

II iseseisev töö

Teosta etteantud tegevused ning vasta alltoodud küsimustele. Kokku on võimalik saada 20 punkti, minimaalne sooritus on 11 punkti (küsimuse punktide arv on toodud küsimuse järel sulgudes).

 1. Ava tekstitöötlusprogrammis uus tööleht ning pane paika lehekülje ja teksti seaded. Vormista tiitelleht vastavalt kirjalike tööde juhendi nõuetele (töö pealkiri “Test”, töö liik “Iseseisev töö”). Lisa dokumenti küsimuse number, küsimus (paksus kirjas) ja sinna järele lühidalt küsimuse vastus (sisukorda, sissejuhatust ja kokkuvõtet moodustada ei ole vaja). Leheküljenumbrid lisage alates teisest leheküljest. (2)
 2. Vaata läbi video kasutatud allikate vormistamise kohta. Vormista alljärgnevatele küsimustele vastamiseks kasutatavate allikate viited ning loetelu vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile. (2)
 3. Kirjelda kirjalike tööde vormistamise juhendile vastavate leheküljenumbrite lisamise protsessi arvestades ka lisadega. (2)
 4. Millisel juhul võib kirjaliku töö vormistamisel kasutada ühekordset reavahet (Single)? (4 võimalust) (1)
 5. Mida tähendavad kirjalikus töös alljärgnevad lühendid ja millal neid kasutada:
  1. s.a.
  2. ibid
  3. et al (1)
 6. Sul on vaja viidata järgneval veebiaadressil asuva artikli uurimistulemusi kajastava peatüki esimesele lõigule: http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/lugu4.pdf. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus? (1)
 7. Sul on vaja kirjalikus töös viidata Riigiteataja veebiversioonis olevale Võlaõigusseaduse paragrahvile 23. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus? (1)
 8. Milliste klahvikombinatsioonidega saab tekstitöötlusprogrammis teostada alljärgnevaid tegevusi: (1)
  1. printida
  2. salvestada
  3. teostada leheküljevahetust
  4. muuta teksti paksuks
  5. muuta teksti kaldkirja
  6. märgistada kogu tekst
 9. Mis on plagiaat? Kuidas arvestada sellega olles õppija rollis? (1)
 10. Millised nõuded kehtestab töökohale Vabariigi Valitsuse määrus “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”? (1)
 11. Kirjelda ergonoomika seisukohast korrektset tööasendit arvutiga töötamisel. (1)
 12. Tööta läbi infokirjaoskuse materjal ja vasta alljärgnevatele küsimustele:
  1. Mis on infokirjaoskus ja miks on see oluline? (1)
  2. Millised on sinu jaoks olulised digitaalsed andmebaasid? (1)
  3. Milliste operaatorite abil on võimalik andmebaasis otsingut täpsustada? (1)
 13. Too välja viis kõige olulisemat meilietiketi põhimõtet. Kuidas arvestad nendega õppijana? (1)
 14. Millised on viis peamist põhimõtet akadeemiliste esitluste koostamiseks? (1)
 15. Millised diagrammil olevad andmed lihtsustavad selle lugemist? (1)

Iseseisev töö esitada e-posti teel vastavalt ÕIS keskkonnas märgitud tähtajale.

 

Comments are closed.