Home » K14 KÕ, R14 KÕ1, R14 KÕ2 » II iseseisev töö

II iseseisev töö

Teosta etteantud tegevused ning vasta küsimustele:

 1. Ava tekstitöötlusprogrammis uus tööleht ning vormista sellele tiitelleht vastavalt kirjalike tööde juhendi nõuetele (töö pealkiri “Test”, töö liik “Iseseisev töö”). Lisa dokumenti küsimuse number, küsimus ja sinna järele lühidalt küsimuse vastus (sisukorda, sissejuhatust ja kokkuvõtet moodustada ei ole vaja).
 2. Vaata läbi video kasutatud allikate vormistamise kohta ning vormista alljärgnevate küsimustele vastamiseks kasutatavate allikate viited ning loetelu vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile ja eeltoodud videole.
 3. Kirjelda kirjalike tööde vormistamise juhendile vastavate leheküljenumbrite vormistamise protsessi.
 4. Millisel juhul võib kirjaliku töö vormistamisel kasutada ühekordset reavahet (Single)?
 5. Mida tähendavad kirjalikus töös alljärgnevad lühendid ja millal neid kasutada:
  1. s.a.
  2. ibid
  3. et al
 6. Sul on vaja viidata järgneval veebiaadressil asuva artikli uurimistulemusi kajastava peatüki esimesele lõigule: http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/lugu4.pdf. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus?
 7. Sul on vaja kirjalikus töös viidata Riigiteataja veebiversioonis olevale Võlaõigusseaduse paragrahvile 23. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus?
 8. Milliste klahvikombinatsioonidega saab tekstitöötlusprogrammis teostada alljärgnevaid tegevusi:
  1. printida
  2. salvestada
  3. teostada leheküljevahetust
  4. muuta teksti paksuks
  5. muuta teksti kaldkirja
  6. märgistada kogu tekst
 9. Mis on plagiaat?
 10. Mida reguleerib Autoriõiguste seadus?
 11. Kuidas arvestada autoriõigustega olles õppija rollis?
 12. Millised nõuded kehtestab töökohale Vabariigi Valitsuse määrus “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”?
 13. Kirjelda ergonoomika seisukohast korrektset tööasendit.
 14. Tööta läbi infokirjaoskuse materjal ja vasta alljärgnevatele küsimustele:
  1. Mis on infokirjaoskus ja miks on see oluline?
  2. Millised on sinu jaoks olulised andmebaasid?
  3. Milliste operaatorite abil on võimalik andmebaasis otsingut täpsustada?
 15. Too välja viis kõige olulisemat meilietiketi põhimõtet. Kuidas arvestad nendega õppijana?
 16. Millised on viis peamist põhimõtet akadeemiliste esitluste koostamiseks?
 17. Kirjelda alljärgnevate tabelarvutusfunktsioonide tööpõhimõtet:
  1. average
  2. if
  3. countif
 18. Millised diagrammil olevad andmed lihtsustavad selle lugemist?

Iseseisev töö esitada e-posti teel vastavalt ÕIS keskkonnas märgitud tähtajale.

 

2 Responses to II iseseisev töö

 1. kas kõikidele 18-le küsimusele tuleb viited teha?

  • Tere

   Viited tuleb panna kõikide vastuste taha, millele Te ei vasta iseseisvalt vaid kasutate vastuse leidmiseks mõnda allikat. Kui kasutate ühe vastuse leidmiseks mitut allikat, siis tuleb lisada mõlemast allikast võetud infole viide.

   Lugupidamisega
   Kristiina Klaas