Monthly Archives: May 2015

III iseseisev töö

Lahenda siin failis olevad tabelarvutusülesanded.

Kõikide iseseisvate tööde esitamise tähtaeg on 7. juuni 2105. Iseseisvad tööd palun esitada e-posti teel aadressile kristiina/ät/lvrkk.ee. Tagasiside iseseisvatele töödele püüan anda nädala jooksul peale tähtaega.

VI loeng 27.05.2015

Loengu teema:

Tabelarvutusülesanded 13, 14, 15 (sugu ja vanus), 18, 19

Loengus osalejad:

  • Karin
  • Kairi
  • Karl-Martin
  • Magret
  • Raili
  • Iivika
  • Jaanus