Category: Ä14 KÕ

III iseseisev töö

Lahenda siin failis olevad tabelarvutusülesanded.

Kõikide iseseisvate tööde esitamise tähtaeg on 7. juuni 2105. Iseseisvad tööd palun esitada e-posti teel aadressile kristiina/ät/lvrkk.ee. Tagasiside iseseisvatele töödele püüan anda nädala jooksul peale tähtaega.

VI loeng 27.05.2015

Loengu teema:

Tabelarvutusülesanded 13, 14, 15 (sugu ja vanus), 18, 19

Loengus osalejad:

 • Karin
 • Kairi
 • Karl-Martin
 • Magret
 • Raili
 • Iivika
 • Jaanus

V loeng 25.03.2015

Loengu teema:

Tabelarvutusülesanded 4 kordamine, 5, 11, 12

Loengus osalejad:

 • Karin
 • Madis
 • Karl-Martin
 • Magret
 • Iivika
 • Jaanus
 • Indrek

 

II iseseisev töö

Teosta etteantud tegevused ning vasta alltoodud küsimustele. Kokku on võimalik saada 20 punkti, minimaalne sooritus on 11 punkti (küsimuse punktide arv on toodud küsimuse järel sulgudes).

 1. Ava tekstitöötlusprogrammis uus tööleht ning pane paika lehekülje ja teksti seaded. Vormista tiitelleht vastavalt kirjalike tööde juhendi nõuetele (töö pealkiri “Test”, töö liik “Iseseisev töö”). Lisa dokumenti küsimuse number, küsimus (paksus kirjas) ja sinna järele lühidalt küsimuse vastus (sisukorda, sissejuhatust ja kokkuvõtet moodustada ei ole vaja). Leheküljenumbrid lisage alates teisest leheküljest. (2)
 2. Vaata läbi video kasutatud allikate vormistamise kohta. Vormista alljärgnevatele küsimustele vastamiseks kasutatavate allikate viited ning loetelu vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile. (2)
 3. Kirjelda kirjalike tööde vormistamise juhendile vastavate leheküljenumbrite lisamise protsessi arvestades ka lisadega. (2)
 4. Millisel juhul võib kirjaliku töö vormistamisel kasutada ühekordset reavahet (Single)? (4 võimalust) (1)
 5. Mida tähendavad kirjalikus töös alljärgnevad lühendid ja millal neid kasutada:
  1. s.a.
  2. ibid
  3. et al (1)
 6. Sul on vaja viidata järgneval veebiaadressil asuva artikli uurimistulemusi kajastava peatüki esimesele lõigule: http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/lugu4.pdf. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus? (1)
 7. Sul on vaja kirjalikus töös viidata Riigiteataja veebiversioonis olevale Võlaõigusseaduse paragrahvile 23. Milline näeb välja viide teksti sees ning kirje kasutatud allikate loetelus? (1)
 8. Milliste klahvikombinatsioonidega saab tekstitöötlusprogrammis teostada alljärgnevaid tegevusi: (1)
  1. printida
  2. salvestada
  3. teostada leheküljevahetust
  4. muuta teksti paksuks
  5. muuta teksti kaldkirja
  6. märgistada kogu tekst
 9. Mis on plagiaat? Kuidas arvestada sellega olles õppija rollis? (1)
 10. Millised nõuded kehtestab töökohale Vabariigi Valitsuse määrus “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”? (1)
 11. Kirjelda ergonoomika seisukohast korrektset tööasendit arvutiga töötamisel. (1)
 12. Tööta läbi infokirjaoskuse materjal ja vasta alljärgnevatele küsimustele:
  1. Mis on infokirjaoskus ja miks on see oluline? (1)
  2. Millised on sinu jaoks olulised digitaalsed andmebaasid? (1)
  3. Milliste operaatorite abil on võimalik andmebaasis otsingut täpsustada? (1)
 13. Too välja viis kõige olulisemat meilietiketi põhimõtet. Kuidas arvestad nendega õppijana? (1)
 14. Millised on viis peamist põhimõtet akadeemiliste esitluste koostamiseks? (1)
 15. Millised diagrammil olevad andmed lihtsustavad selle lugemist? (1)

Iseseisev töö esitada e-posti teel vastavalt ÕIS keskkonnas märgitud tähtajale.

 

II semestri hinne

Teise semestri hinne kujuneb alljärgnevalt:

 • I iseseisev töö (sooritatud I semestril) 21-40 punkti
 • II iseseisev töö (test) 11-20 punkti
 • III iseseisev töö (tabelarvutusülesanded) 21-40 punkti

Kõik iseseisvad tööd peavad olema sooritatud positiivsele tulemusele. Kokku võib saada kuni 100 punkti.

IV loeng 12.02.2015

Loengu teema:

 • Esitlustarkvara ülesande lõpetamine.
 • Tekstitöötluse kordamine.

Loengus osalejad:

 • Annela
 • Karin
 • Liisi
 • Kairi
 • Madis
 • Andres
 • Karl-Martin
 • Elo
 • Magret
 • Iivika
 • Jaanus
 • Indrek

III loeng 10.12.2014

Loengu teema:
Esitlustarkvara kasutamine. Ülesande näide siin. Viimased kolm slaidi jäid tegemata.

Loengus osalejad:

 • Annela
 • Karin
 • Liisi
 • Kairi
 • Madis
 • Andres
 • Karl-Martin
 • Annemari
 • Elo
 • Magret
 • Iivika
 • Jaanus
 • Indrek

 

I iseseisev töö

Iseseisvalt vormistada etteantud tekst vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile. Töösse vormistada õigesse kohta vastavalt etteantud näidisele joonis ja tabel.

Iseseisva töö esitamise tähtaeg on ÕIS keskkonnas hinnete all. Töö esitada e-posti aadressile kristiina/ät/lvrkk.ee

II loeng 05.11.2014

Loengu sisu:

Tekstitöötlusülesande 8 kolme viimase punkti lisamine ülesandesse 6. Leheküljenumbrite ja sisukorra korrigeerimine. Tabelarvutusülesanded 0, 1, 2, 4.

Loengus osalejad:

 • Kadri
 • Karin
 • Kairi
 • Madis
 • Karl-Martin
 • Annemari
 • Kirsika
 • Elo
 • Magret
 • Raili
 • Iivika
 • Jaanus
 • Indrek

Küsimus

Mis tundus esimesel sessioonil toimunud arvutiõpetuse tundides olevat keeruline? Mida teadsin ja oskasin juba varem teha?

Vastamiseks vajuta postituse pealkirjal “Küsimus” ning lisa kommentaar.

Next Page »