Tere tulemast arvutiõpetuse aine koduleheküljele.

.

Arvutiõpetuse aine eesmärk on anda üliõpilasele tööks vajalikud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alased teoreetilised teadmised ning praktilised oskused.

Arvutiõpetuse aine edukal läbimisel (üli)õpilane on omandanud järgnevad õpiväljundid:

  • kasutab tekstitöötlusprogrammi tekstide ja dokumentide vormistamisel;
  • kasutab tabelarvutusprogrammi andmete töötlemiseks ja analüüsimiseks;
  • kasutab esitlustarkvara slaidiesitluse ettevalmistamiseks ja presenteerimiseks;
  • kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid informatsiooni hankimiseks, tööalaseks suhtlemiseks ja asjaajamiseks ning enesetäiendamiseks.

Aine edukaks läbimiseks peavad kõik iseseisvad tööd olema positiivselt sooritatud.

 

Edu!

Kristiina Klaas
Haridustehnoloog/Arvutiõpetuse õppejõud
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool